gtag('config', 'UA-194047314-1');

P R O D U K T Y

OFERTA PODSTAWOWA


PIACH:

 • Piasek wiślany,
 • piasek kopalniany,
 • piasek pod kostkę,
 • piasek kwarcowy,
 • podsypka,
 • piasek płukany 0-1,
 • piasek płukany 0-2,
 • pospółka,
 • piasek na zasypkę fundamentów.


ŻWIR:

 • żwir frakcja 2-8,
 • żwir frakcja 2-16,
 • żwiry drenażowe frakcja 8-16,
 • żwiry drenażowe frakcja 16-32,
 • kamienie.

ZIEMIA:

 • przesiewana,
 • ogrodowa,
 • czarnoziem,
 • humus
 • na podwyższenie terenu

KRUSZYWA:

 • tłucznie kwarcytowe,
 • tłucznie dolomitowe,
 • tłucznie granitowe,
 • tłuczeń wapienne,
 • kruszywa drogowe,
 • kruszywa łamane,
 • kruszywa ozdobne,
 • kliniec 4-31,5,
 • mieszanka 0-31,5, 0-63,
 • grysy.

O materiały, których nie wymieniliśmy powyżej proszę pytać pod nr tel. 532 514 715 lub poprzez e-mail: [email protected].


przystępne ceny * krótkie terminy realizacji * profesjonalne wykonanie usług