gtag('config', 'UA-194047314-1');

U S Ł U G I

OFERTA PODSTAWOWA


KOPARKI / KOPARKO-ŁADOWARKA


Oferujemy wykonanie robót ziemnych i robót drogowych koparkami z szerokim asortymentem łyżek do kopania a także młotem wyburzeniowym oraz szczęką kruszącą.

Specjalizujemy się w przygotowaniu terenu pod budowę, jednak zakres naszych usług jest rozbudowany i obejmuje w szczególności:

 • rozbiórki;
 • wyburzenia;
 • kruszenie;
 • kopanie, 
 • pogłębianie stawów, oczek wodnych;
 • zdejmowanie warstwy humusu;
 • wykopy pod ławy fundamentowe;
 • zasypka fundamentów;
 • wykopy pod wodę, kanalizację, gaz, kable energetyczne;
 • czyszczenie z drzew, krzewów, karp;
 • nawożenie ziemi do kształtowania terenu;
 • budowa dróg gruntowych
 • korytowanie
 • niwelacja terenu, 
 • wymiana gruntu,
 • utwardzenie dróg, placów, dojazdów
WYCENA GRATIS ! Wykonujemy prace ziemne również kompleksowo z wywozem urobku oraz transportem nowego materiału na budowę. Dostarczymy piasek, kruszywo, ziemię itp. MINIKOPARKI


Oferujemy kompleksowe usługi minikoparką tj.: 

 • drenaże, 
 • wykopy pod gaz, wodę, kanalizację, 
 • odwodnienia działek, 
 • korytowanie
 • wykopy pod fundamenty
 • inne

Usługi minikoparką polecamy szczególnie do pracy w trudno dostępnym terenie

WYCENA GRATIS !


przystępne ceny * krótkie terminy realizacji * profesjonalne wykonanie usług